Home arrow Secretariële ondersteuning

Doordat Flexible Office Solutions onder andere kan beschikken over een groot netwerk secretaresses en management assistentes kunnen wij tijdelijke oplossingen bieden, maar ook oplossingen voor de lange termijn. Zeker voor kleinere kantoren kan dit een uitstekend perspectief bieden. Wij nemen u alle kantoorperikelen uit handen, terwijl u al uw aandacht kunt richten op uw werk. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij de secretariële werkzaamheden uitvoeren op ons kantoor of op locatie.

Als u ervoor kiest de werkzaamheden op ons kantoor te laten uitvoeren, kunt u ook gebruik maken van onze telefoonservice. Uw telefoontjes komen op een speciaal voor u gereserveerde lijn binnen en worden onder uw naam aangenomen. Van deze telefoonservice kunt u overigens te allen tijde gebruikmaken. Ook kunt u ervoor kiezen uw post naar ons postadres te laten versturen en uw e-mail naar ons door te sturen. Conform de afspraken die wij met u maken, verzorgen wij de afhandeling en sturen u dagelijks een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden. Kortom, wij nemen u alle secretariële werkzaamheden op een flexibele manier uit handen.


Flexible Office Solutions is inzetbaar op projectbasis, op oproepbasis of voor langere termijn.